Villa M
Hyresvillkor

 1. Bokningsbekräftelse
  Hyresgästens bokning är bindande, vare sig den sker muntligen eller skriftligen. Eventuella ändringar eller avbeställningar efter avtalad bokning måste ske skriftligen och i enlighet med punkt 12-Avbeställning/Ändringar

 2. Semesterhuset
  Information om semesterhuset finns i presentation på hemsidan.
  Vissa avvikelser kan förekomma.

 3. Hyrespriser
  Våra priser anges i landets valuta och täcker endast hyran av semesterhuset. El ingår ej.

 4. Självhushåll
  Villa M hyrs ut som självhushåll. Hyresgäster tar med sig sängkläder (lakan, påslakan, örngott), handdukar, toalettartiklar, kökstrasor, diskmedel, maskindiskmedel, toalett- hushållspapper etc.

 5. Extra tjänster
  Möjlighet att hyra sängkläder/handdukar samt beställning av slutstädning finns. Detta skall beställas senast två veckor innan ankomst.

 6. Antal Personer
  Semesterhuset är utrustat och anpassat för 14 + 2 personer. Tältning eller uppställning av husvagn och husbil är inte tillåter.

 7. Betalning
  Betalning förfaller med 20% av hyressumman 5 dagar efter bokning (förskottsbetalning). Resterande belopp betalas senast 45 dagar innan första dagen av hyresperioden (restbetalning). Om pengarna inte har kommit in på kontot dagen efter förfallodagen annulleras bokningen automatiskt. Huset är då öppet för andra bokningar. Eventuell inbetalning av förskottsbetalning och restbetalning återbetalas ej.

 8. Deposition
  Vid ankomst lämnar hyresgästen en deposition á 2000 kr. Denna deposition betalas tillbaka vid avresa efter genomgång och kontroll av semesterhuset.

 9. Skador och fel
  Om en skada eller fel upptäcks vid ankomst till semesterhuset måste detta snarast, och senast 24 timmar efter ankomsten, anmälas till husvärden eller ägaren. Hyresgästen får inte själv åtgärda något om detta inte avtalas med husvärden eller ägaren. Bruksanvisning till olika installationer/apparater i huset måste följas. Hyresgästen får inte själv åtgärda något om detta inte avtalas med husvärden eller ägaren. Semesterhusets husvärd eller ägare ska inom rimlig tid avhjälpa/korrigera fel och brister.
  a) Om hyresgästen reser från semesterhuset utan att ha underrättat husvärden eller ägaren om fel eller brister kan ägaren inte påläggas ev. ersättnings- eller återbetalningskrav. Eventuella brister som ligger till grund för ersättningskrav måste dokumenteras skriftligt, och om möjligt med bild och skall ske senast en vecka efter hyresperiodens slut. Den totala summan kan inte överstiga det totala hyresbeloppet.
  b) Skador på hus och inventarier orsakade av gästen skall snarast eller senast vis avresa redovisas till husvärd. Skador på hus och inventarier orsakade av gästen bekostas av gästen.

 10. Ankomst och avresa
  Hyresperioden börjar kl. 15:00 ankomstdagen och avslutas kl. 11:00 avresedagen om annan information ej har getts. Om ankomsten inte sker på hyresperiodens första dag, eller vid sen ankomst, måste detta avtalas med semesterhusets husvärd.

 11. Vägbeskrivning/nyckelinformation
  I gästens bokningsbekräftelse återfinns vägbeskrivning till Villa M och kontaktperson för utlämning av nyckel. Kontaktpersoner måste kontaktas i god tid före ankomst, senast två dagar i förväg.

 12. Avbeställning/Ändringar
  Hyresgästen kan avbeställa eller ändra sin semestervistelse senas 45 dagar före ankomst. Vid avbeställning/ändring som sker senare än ovannämnda frist är hyresgästen 100% ekonomiskt ansvarig i enlighet med ingått hyresavtal. Samtliga avbeställningar och ändringar måste ske skriftligen, via e-post eller brev. Kontoinformation måste anges. Förskottsbetalning återbetalas ej.

 13. Rese- och avbeställningsskydd
  Villa M AB erbjuder inte rese- och avbeställningsskydd och hyresgästen bör därför se över sitt rese- och avbeställningsskydd via hemförsäkring och/eller bank. Under rådande pandemin är detta extra viktigt då FHMs rekommendationer kan ändras. Villa M står ej för eventuella avbokningar gjorda efter hyresvillkorets datum löpt ut.

 14. Slutstädning
  Hyresgästen är förpliktad att lämna semesterhuset i städat och grundligt rengjort skick. Vi bristande slutstädning blir hyresgästen ekonomiskt ansvarig för detta. Möjlighet att köpa slutstädning som tilläggstjänst finnes. Om denna tjänst används skall huset ändå vara i gott skick, sopor utburna och disken diskad samt undanplockad.
  Om gästen väljer att inte köpa slutstädning skall de städrutiner som husvärden påvisat efterföljas. Besiktning av huset sker 30 minuter innan avresa.
  Om husvärden anser att slutstädningsrutinerna ej efterföljts debiteras 1800 kr från depositionen. Om gästen har så bråttom att denna inte kan stanna vid besiktning debiteras 1800 kr av depositionen.

 15. Force Majeure
  Villa M ABs ansvar för hyresförhållande gäller inte vid naturkatastrofer, epidemiska sjukdomar, gränsspärrningar, stoppad valutahandel eller annan form av force majeure.

  Villa M AB org. 556720-2941